Pohlednice z Indie           Karel Thomayer

Část V - řeka Ganga

                                

                                              

                                                                                                                                            

Úvod

Dnes po páté a naposled Vás vítám v Indii. Indie je moc krásná,  pro Evropana moc zajímavá, moc veliká, někdy moc nepochopitelná a to vše dohromady ji dělá moc obdivuhodnou. Je tam mnoho zajímavých míst i zvyků, ale s těmi nejzákladnějšími jsme se seznámili a je čas se rozloučit. Budeme se loučit řekou Gangou - řekou posvátnou i podivuhodnou. Hinduisté milují řeky proto, že voda v tropických vedrech je dárkyní života. Těm nejposvátnějším dávají nebeský původ, jsou pro ně spojnicí mezi zemí a nebem. Posvátnou vodu z nich dávají pít nemluvňatům, popel z kremací svých těl dávají v posvátném obřadu odnášet jejich proudem. Pokud jsem stačil pochopit, posvátné jsou všechny řeky i říčky. Ale ta ze všech nejposvátnějších je GANGA. A tak Vám o ní budu vyprávět v mýtech i realitě, protože jen tak se může pochopit její nenapodobitelný význam.

Jeden z mýtů říká: "Bohyně Ganga - dcera Himálaje, manželka několika hinduistických bohů, matka Bhishmy - jednoho z hrdinů eposu Mahabharata, se třikrát ovinula kolem Brahmova města na hoře Meru. (Brahma - nejvýše postavený bůh v hinduistické hierarchii). Od té doby teče v podobě řeky s nebe přes zemi do oceánu Patala."

Další mýty jsou ještě záhadnější a proto bude lépe, když sestoupíme z nebes do světa zeměpisců. Zjednodušeně řečeno, Ganga pramení v Himálaji a při jejím ústí tvoří v severovýchodní části Indického subkontinentu deltu a vlévá se u města Kalkaty do Bengálského zálivu. Ale Ganga není záhadná jen ve svých mýtech. I její geografické složení je komplikované. Nemá vlastní pramen ani ústí. Svůj název Ganga získává v Deoprayagu  (prayag - v hindustánštině soutok) po soutoku řek Bhagirathi a Alaknandy. Za přirozený pramen je považována řeka Bhagirathi. Pramení v regionu Garhwalu v jeskyni Gomukh - Kravská ústa v nadmořské výšce 12 770 stop (5 722 m)a odvádí vodu z ledovce Gangotri. Její kolébkou jsou překrásné himálajské scenerie, které se pro mě bohužel staly neobjevené. Žloutenka překazila moje plány na cestu a tak se musím spokojit s cestou podél řeky Alaknandy s jejími přítoky - prayagy.

Alaknanda se svými prayagy je stejně krásná řeka s krásnou okolní přírodou jako všechny ostatní himálajské řeky. V Rudraprayagu se stéká s říčkou Mandakini, která přivádí vody z ledovce hory Kedarnath a od stejnojmenného poutního místa s chrámem zasvěceného bohu Šivovi. V Karanprayagu přijímá vody řeky Pinder a v závěru údolí na řece Saraswati je jedno z nejnavštěvovanějších hinduistických poutních míst Badrinath.

Ale vraťme se do Deoprayagu k řece Ganze. Prayag je poutním místem - místem fyzické i duševní očisty. V ledové vodě ze stékajících ledovců podstupují hinduisté koupel. Na břehu pak vždy přítomný kněz zájemci odslouží za pár rupií pudžu (mši), i když pro cizince je nemožné rozpoznat v mumlavých slovech její obsah. Jen červený tilak na čele je známkou přízně bohů. Z Deoprayagu  Ganze zbývá prvních a také posledních 70 km cesty v horách. S Himálajemi se loučí v poutním místě Lakshman Jhoola (čti Lakšman Džula), aby pak na cestě  rovinami Severní Indie, dlouhé 1 600 km , odevzdala své vody Bengálskému zálivu. Ta cesta rovinami ale není pro řeku nudná.

Z Lakshman Jhooly  je levý břeh Gangy téměř souvisle lemovaný  hinduistickými chrámy až do největšího poutního místa na horním toku Gangy - Hardwaru. Odtud pak protéká rozsáhlými a úrodnými rovinami Doabu, aby se v Allahabadu spojila s další významnou posvátnou řekou Yamunnou (čti Jamunou). Třetím a největším hinduistickým centrem stojícím v hierarchii posvátných hinduistických míst  v jejich čele,  je Varanasi nebo také Banaras (čti Benáres).  Záleží jen na každém, jaký název si zvolí. Z Varanasi již  plynou vody Gangy přes Patnu do indického státu Bihar, aby tam někde u města Dhulian definitivně Ganga ztratila své jméno. Odtud několik km pokračuje jako řeka Padma do Západního Bengálska, kde se severně od města Kalkata rozvětvuje v deltu, aby se do Bengálského zálivu vlila jako množství bezejmenných řek a říček. Jen snad řeku Hooghly  je možné zde z nich zmínit. Ta získala svoje jméno možná proto, že by bylo nelogické, aby protékala tak významným městem jako je Kalkata bezejmenná řeka.

 

Vznik Gangy - Deoprayag

     

Lakshman Jhoola

     

Hardwar

   

Allahabad

         

       

Varanasi (Banaras)

         

         

         

      

 

                                                       Domů   1   2    3    4