Pohlednice z Indie           Karel Thomayer

Část III - Sikhové

                                                       

                          

   

Úvod

Opět Vás vítám v Indii. Po první seznamovací cestě "Po Indii křížem krážem ", kdy jsme společně poznávali Indii v jejím celku, v minulém  díle jsme se  již zaměřili na detaily.  Seznámili jsme se s hinduisty - nejpočetnější skupinou obyvatel indického subkontinentu a dnes se soustředíme na sikhy, náboženskou sektu vzniklou v 15. stol. odštěpením od hinduismu. Přestože sikhové tvoří v Indii necelé 2% z celkového počtu obyvatel, hlavně muži svým odlišným zevnějškem vytvořili obraz Indie. I  já si vzpomínám na své dětství, kdy jsem si myslel, že každý Ind nosí turban. Jak tomu opravdu je si ukážeme v dnešní části. Viz obr. 2.

V podstatě od vzniku islámu v 7. stol. n.l. podnikali obyvatelé Centrální Asie (dnes Turkmenistán, Uzbekistán, Írán, Irák, Afghánistán)  nájezdy na východ a v r. 1206 se definitivně zmocnili území Pandžábu (dnešního Pákistánu) a severní části indického subkontinentu a ustanovili své hlavní město Delhi. Následovalo boření hinduistických  chrámů a materiál z nich byl používán na stavbu mešit. Násilně byli konvertováni hinduisté na islám i když tlak a agresivita vůči hinduistům se střídala podle názorů vládců na společné soužití s původními obyvateli.

Vznik sikhismu ovlivnily nábožensko politické poměry v Pandžábu. Timurova invaze do severní části indického subkontinentu v r. 1398 rozvrátila vládu sultána v Delhi. Provinciální satrapové odmítali poslušnost sultánovi, osamostatňovali se, právo nahradilo násilí a začal nelítostný útok proti hinduistům.

V posledních letech 15. stol. n.l. se objevil muž jménem Nanak. Podle historie pozvala mladého Nanaka jeho sestra k sobě do města Sultanpur, kde mladý Nanak sedával a meditoval ve stínu badyánového stromu. Při  jedné takové meditaci byl pověřen bohem stát se učitelem - guru a hlásat novou víru, která se nehlásila ani k hinduismu ani k islámu, ale obě skupiny lidí měla vzájemně spojovat.

Tak vznikl sikhismus. Nanak šířil učení obsažené ve svých hymnech jako potulný báhul - pěvec. Na severu a na západě  indického subkontinentu založil síť center, kolem kterých se jeho stoupenci soustřeďovali. Do svého učení zahrnul řadu prvků jak z hinduismu tak i z islámu. Na sikhismus konvertovalo převážně hinduistické obyvatelstvo a nejvýznamnější prvek převzatý z islámu je monotheismus. Vyznával jednoho boha, odmítl reinkarnaci a sám  vystupoval jako guru  - učitel.

První léta sikhismu byla ve znamení pokojného soužití hinduistů a muslimů. K tomu hlavně přispěla vláda tolerantního muslimského vládce Akbara. Vztahy se začaly opět vyostřovat po nástupu na trůn Akbarova syna Jehangira, kterému se nelíbila vzrůstající popularita pátého guru - Guru Arjuna. Arjun byl převezen do Lahoren - tehdejšího hlavního centra Velkých Mughalů, kde byl mučen. V průběhu jednoho mučení mu bylo dovoleno se umýt v řece Rawi, ovšem vysláblý, zmítající se v horečkách byl stržen proudem a utopil se. Psalo se  30. května 1606 a tento datum lze vzít za základ odboje proti muslimské nadvládě i jako den, který začal formovat sikhismus do dnešní podoby.

Sikhismus má deset guru. Počítáme-li i smrt pátého Guru Arjuna, všichni jeho následníci zemřeli násilnou smrtí z rukou muslimských vládců. Nenávist muslimských vládců vůči domorodému obyvatelstvu setrvávajícímu na hinduismu a rostoucí popularitě sikhismu se stupňovala až vyvrcholila nástupem na trůn Aurangzeba z dymastie Velkých Mughalů (Aurangzeb Alamgir 1658 - 1707).

Gobind Rai(ovi) bylo pouhých devět let, když byla do Anandpuru dopravena uťatá hlava jeho otce - devátého guru - Guru Tegh Bahadura. Jeho poprava se konala 11 listopadu 1675. Bahadurovo tělo  bylo jeho stoupencem odcizeno pod rouškou tmy dříve než býlo rozčtvrceno a předloženo veřejnosti pro výstrahu a spáleno nedaleko popraviště. Mladý Gobind - následník svého otce - byl převezen bezpečí do městečka Paonta ležícího na břehu řeky Jamuny v místech kde opouští Himálaj. Zde prožil své dětství a získal zde nejen základní vzdělání, ale i znalosti o jeho předcích, kteří stáli v čele sikhovské komunity.

Gobind byl poeta i rozený válečník.  Smrt jeho otce byla stále nepomstěna a perzekuce domorodého obyvatelstva pokračovala. Počátkem roku 1699 pozval své stoupence na oslavy do Anandpuru a kladl důraz na to, aby přišli neholení a nestříhaní. Po bohoslužbě před shromážděním vytasil meč a vyzval pět dobrovolníků podstoupit oběť. První dobrovolník byl odveden do stanu. Po chvíli vystoupil před dav Gobind se zkrvaveným mečem (nesťal však muže, ale kozu) a vyzval další čtyři dobrovolníky do stanu k obětování se. Pak se před veřejnost vrátil se všemi pěti dobrovolníky a symbolizoval tak vznik komunity odhodlané obětovat se za své souvěrce a nazval jí Khalsa. Pět dobrovolníků, kteří patřili do různých hinduistických kast, od Brahmanů (kněží) až po tu nejnižší,  přinutil napít z jedné nádoby, čímž symbolizoval  rovnost všech příslušníků Khalsy. Jejich původní hinduistická jména byla změněna na Singh - lev. Khalsa  má polovojenský řád a dodnes  po Indii chodí skupiny ozbrojených sikhů, symbolizujících vojsko Gobind Singha. Viz obr. 32.

Současně pro Khalsu bylo předepsáno pět atributů, které doposud sikhové dodržují. Jsou známi pod pěti "K".

1.    Kes - celý život se nestříhat a neholit

2.    Kangha - hřeben, který vlasy a vousy drží pohromadě

3.    Kach - nosit spodní kalhoty

4.    Kara - nosit ocelový náramek

5.    Kirpan - být neustále ozbrojen šavlí

U mravních zásad bylo zakázáno navazovat kontakt s muslimkou, zákaz kouřit (přísně se dodržuje), zákaz  pít alkohol a další. 

Taková je historie těch, kteří symbolizují Indii. Jak vypadá jejich dnešní život nejlépe ukáží následující fotografie.   Jen jednu radu na závěr: když potkáte skupinu sikhů,  nikoho neoslovujte "pane Singh" mohlo by se stát, že by se Vám ozvali všichni.         

 

             

        1                            2                        3                      4                           5                     6                   

                     

            7                        8                         9                       10                       11                       12                        

                   

          13                        14                     15                         16                     17                        18                                                                       

                              

           19                     20                        21                       22                       23                 24                                                                         

                    

       25                  26                   27               28                    29                     30                          31

           

             32                     33                    34                     35                     36                     37 

   

            38                    39

         

                                       Domů   1   2   4    5