Pohlednice z Indie           Karel Thomayer

Část II - Hinduisté

Úvod.                        

   

Opět Vás vítám v Indii. Po první seznamovací cestě "Po Indii křížem krážem ", kdy jsme společně poznávali Indii v jejím celku, se dnes  již  soustředíme na její detaily. No a kde jinde začít než u jedné z nejstarších kultur světa - hinduismu. Nebo lépe řečeno u jeho vyznavačů - hinduistů.

Indové jsou lidé velmi tolerantní a to se projevilo na množství různých náboženství na indickém subkontinentu. Z celkové populace kolem 1 miliardy obyvatel je jejich náboženské rozložení zhruba následující: 85% hinduisté, 10% muslimové, 2% křesťané, 1,7% sikhové, 0,06% budhisté, 0,05% džejnisté a 0,3% zoroastrové (pársové), 0,89% ostatní. Při tvorbě náboženských skupin měly značný vliv buď válečná tažení cizích vojsk nebo na indickém subkontinentu se usazovali lidé, kteří pro svojí víru museli opustit své domovy a všichni měli jedno společné - nebyli ochotni asimilovat. Za hinduisty se považují následníci kmenů Scythianských a Arijských přistěhovalců z nehostinných severských oblastí, kteří asi 2000 let před našim letopočtem hledali příznivější podnebí. Na indickém subkontinentu se setkali s dravidianským obyvatelstvem, které v tu dobu již žilo na vysoké civilizační úrovni. Při tvorbě nové náboženské linie na dobytých územích adoptovali část dravidianské víry a kultury a vytvořili směr, který shrnuli asi 600 l. p.n.l. do literárního rámce Puran, zatímco uctívání bohů bylo součástí čtyř védských  písní a modliteb. Situaci nezjednodušilo ani to, že řada dravidianských bohyň byla přičleněna za manželky arijských bohů, čímž začaly vznikat různé názvy pro stejné božstvo.Tíha života, která dopadá na indické obyvatelstvo je velmi silná, proto se snaží jí co nejvíce zmírňovat vírou k neviditelným silám a v dobrém s nimi vycházet. Síla hinduistické teologie spočívá v tom, že způsoby uctívání dávají jeho vyznavačům smysl a sílu překonávat tíhu a nejistotu reálného světa.

V čele hinduistického pantheonu stojí tři základní bohové:

 

Brahma je uctívám jako první v trojici základních hinduistických bohů. Nemá žádnou inkarnaci. Podle Véd  je stvořitelem a pánem světa. Narodil se v lotosu, který vyrostl z pupku boha Višnu. Jeho atributy jsou čtyři hlavy otočené na všechny světové strany a věří se, že všechny čtyři Védy jsou vyzařovány z jeho hlav. Proto je i bohem vědění a jeho manželka Sarasvati je bohyní učení. Je znázorňována jak pluje na labuti a drží loutnu.

 

 

 

Višnu je na druhém místě v trojici hinduistické mytologie. V současné době je nejpopulárnějším a nejúctívanějším bohem hinduistického pantheonu. Patří ke starým bohům uctívaným za časů Rgvédy ( asi 1000 l. p.n.l.). Zde je spojován s pohybem slunce jehož tři kroky odpovídají třem světům - zemi, ovzduší a nebi. Dnes se na něho hledí jako na boha, který na sebe bere zrození aby řešil pozemské krize. Je nazývýn ochránce Vesmíru. Jeho nejpopulárnější inkarnace jsou Rama a Krišna (více u obr. 16 - 18). Je-li Višnu zobrazen ve své vlastní podobě, jako "vozidlo" mu slouží ptačí bůh Garuda a často je doprovázen svojí manželkou Lakšmí - bohyní štěstí. Jeho další manželkou je Bhú - bohyně Země, kterou Višnu ve své inkarnaci jako kanec zachránil z moře.

 

 

Šiva poslední v základní trojici je ničitel. Je jednou z největších a přitom nejrozporuplnějších postav nejen hinduistické ale i kterékoli světové mytologie. Je bohem války, morové nákazy, smrti, ovlivňuje všechny druhy kalamit - povodně, sucha, ale současně je i vysoce erotický a vysoce asketický. Zkrátka a zjednodušeně řečeno - jaký je život, takový je Šiva. Je to bůh, který tím že vypil smrtící jed zachránil svět, ale současně svým tancem ho zničí. Je znám svou sexuální touhou nejen se svojí manželkou Parváti, ale i s jinými ženami. Kvůli jedné takové záletnické epizodě byl proklet s tím, že bude uctíván ve formě lingamu, - falického symbolu, který má znázorňovat sílu za i za hranicí lidského bytí. Taktéž i jeho manželka Parváti je nejmocnější a rozporuplnou bohyní hinduistického pantheonu.  Na jedné straně je krásná žena a milující manželka, v inkarnaci Durgy je bohyní války, držící ve svých deseti rukou zbraně. V inkarnaci Kálí je strašná černá bohyně ověnčená girlandou z lidských lebek.

Jak je patrné z několika výše uvedených náznaků, hinduismus je velmi složitý, proměnlivý a kdykoli a kýmkoli přizpůsobivý náboženský kodex, takže je obtížné uvést jeho přesnou definici. V průběhu svého vývoje se vytvářel na základě sociálních potřeb obyvatelstva, na straně druhé politické cíle byly součástí formování hinduistické víry. Přitom stále se vyvíjí a proto si myslím, že je i těžkým soustem pro odborníky.

Jednou jsem seděl se svým přítelem panem Guptou a povídali si. Přišla řada i na hinduismus. Právě jsem se vrátil z výletu,  při kterém jsem navštívil hinduistický komplex na břehu řeky Gangy mezi Lakshman Jhulou a Haridvarem. Desítky bohů ve vitrínách mě inspirovali k otázce: "Kolik má hinduismus vlastně bohů"? Odpovědí mně byl široký úsměv a " 33 333".

Myslím si, že pro ty, kteří se nezabývají studiem hinduismu bude stravitelnější a lépe pochopitelný život těch, kteří hinduismus vyznávají,  je jim životní filozofií i životem samým. Proto jsem dnešní část nenazval hinduismus - ale hinduisté.

A teď už zase nebudu zdržovat. Ponořte se mezi hinduisty, určitě mezi nimi naleznete řadu zajímavostí.  Přeji šťastnou cestu.

 

             

        1                            2                        3                      4                    5                          6                   

                      

            7                    8                     9                   10                   11                  12                        

                   

        13                        14                15                     16                   17                        18                                                                       

                            

         19                     20                     21                 22                23                    24                                                                             

                 

           25                 26                 27                        28                       29                30     

        

           31                     32                     33              34                     35                     36

         37   

                                       Domů   1   3    4    5