Pohlednice z Indie           Karel Thomayer

V letech 2005 až 6 jsem na těchto stránkách publikoval seriál o Indii. Řada návštěvníků mě žádala o jeho zopakování. Vyhovuji jim a publikuji ho v nezměněné formě, ovšem  jako celek.

               Část 1. Po Indii křížem krážem

               Část 2. Hinduisté

               Část 3. Sikhové

               Část 4. Muslimové

               Část 5. Řeka Ganga

Část I - Po Indii křížem krážem

Úvod.

Mám tři domovy. Ten první je v Západních Čechách, kde jsem se narodil, druhý na Východní Moravě, kde převážnou část života žiji a třetí v Indii, kde jsem prožil několik překrásných roků. Pro první dva jsem vytvořil  a vydal více než tisícovku pohlednic z těch nejkrásnějších míst, avšak k tomu třetímu cítím svůj dluh. Proto jsem se rozhodl touto cestou procestovat Indii znovu a ukázat ji i těm, kteří ji mají nějakým způsobem rádi. Dlouho jsem přemýšlel, jak uvádět místní názvy. Zda česky nebo tak, jak jsou uváděny na originálních mapách. Nakonec jsem se rozhodl pro druhou variantu, protože české překlady mně příliš foneticky nesedí s tím, jak jsem je slyšel vyslovovat v Indii. Další a hlavní důvod ale je, že větší službu poskytnu těm, kteří se budou orientovat podle map vydaných v Indii nebo světovými vydavateli.

Nakonec snad jen ještě jednu informaci. V této první části se snažím ukázat Indii v jejím celku. V dalších dílech se již budu specializovat. Chtěl bych zvlášť ukázat svět hinduistů, sikhů, muslimů, život na řece Ganze a pokud to pro návštěvníky našich stránek nebude nudné, možná i něco dalšího. Stránku budeme obměňovat souběžně s naší celkovou obchodní koncepcí výměny webu, t.j. 3x do roka. Viz titulní stránka.

A teď už nebudu zdržovat. Vykročte poznat krásnou, pro nás Evropany trochu odlišnou a tím exotickou zemi. Šťastnou cestu a ať se Vám v Indii líbí.

 

           

        1                            2                        3                        4                            5                    6                   

                     

            7                       8                           10                       11                    12                        

                     

        13                        14                    15                        16                       17                        18                                                                       

                            

         19                     20                       21                       22                        23                    24                                                                             

                  

           25                    26                      27                        28                       29                   30     

         

           31                     32                       33                        34                     35                        36   

                                          Domů   2    3    4    5