Studni hora - západ slunce ze Sněžky     Studniční hora - sunset from  the Sněžka Mountain                            

                               

                                            45

                                Č. snímku/Srl. No. of Image  47146-7&51