Luční hora v noci   The Luční Mountain at night                                 

                               

                                            41

                                Č. snímku/Srl. No. of Image  47081