Luční hora od Výrovky    The Luční Mountain from Výrovka cottage                                  

                               

                                            35

                                Č. snímku/Srl. No. of Image  30156