Studniční hora od Výrovky    The Studniční Mountain from Výrovka cottage                                  

                               

                                            34

                                Č. snímku/Srl. No. of Image  30158