Sněžka - vrchol od západu    The Sněžka Mountain - the peak from the west                                   

                               

                                            33

                                Č. snímku/Srl. No. of Image  30003