Sněžka - vrchol od východu    The Sněžka Mountain - the peak from the east

                                   

                               

                                            32

                                Č. snímku/Srl. No. of Image  29819