Sněžka - vrchol, východ slunce   The Sněžka Mountain - the peak, Sunrise

                                   

                               

                                            29

                                Č. snímku/Srl. No. of Image  29798