Zleva:  Kubačka, Kletečná, Milešovka

                                            From left hand site: Kubačka, Kletečná, Milešovka

                                                                           

                                     

                               

                                            19

                                Č. snímku/Srl. No. of Image  49 004